Rolex Sydney to Hobart Yacht Race 2019 – Abbotts Vamp